Gradior VisionFocus - Boudewijn Krijger  

Ervaringen:


> Lees meer


Home

Gradior

Diensten

  Advies
  Coaching
  Intervisie
  Training
  Aanpak
  Werkkader
  Privacy
  Tarieven

Ervaringen

Weblog

Contact

 

 


Werkkader

Bij de uitvoering van een traject richt GradiorVisionFocus de aandacht voornamelijk op de drie aspecten uit de visie:

Deze aspecten staan niet los van elkaar. Ze vormen een verband en beïnvloeden elkaar. Tevens wordt onder meer gebruik gemaakt van principes en ideeën, in en rond:

Keuzes bepalen én maken

Iedereen wil op een of andere manier een stap verder in het leven. Individueel of samen met anderen in een groep of organisatie.

 • Waar wil ik heen?
 • Waar sta ik nu?
 • Wat is er mogelijk?
 • Wat wil ik doen?

Dit zijn slechts een paar de vele vragen die we onszelf wellicht te weinig stellen, laat staan concreet antwoorden formuleren. Ondanks dat we weten dat ze aangrijpingspunt vormen voor onze toekomst. GradiorVisionFocus is met de diensten een katalysator in dit proces om zodoende

 • het durven bepalen én maken van keuzes,
 • en het zetten van de juiste stappen

in het hier-en-nu te stimuleren.

Een beeld van de toekomst vormen

De wereld waarin we leven is constant in beweging. Dit vraagt van zowel individuen, groepen en organisaties adequaat op deze beweging in te spelen. Dit wordt effectief door zelf ook in beweging te komen.

De richting van de beweging wordt mede bepaald door het vormen van een concreet beeld van de toekomst. De weg van het vorm geven van dit beeld is een constant proces van leren.

De energie voor het bewandelen van deze weg, komt voort uit de gezonde spanning tussen het beeld van de toekomst en de situatie in het hier-en-nu. GradiorVisionFocus stimuleert het ontwikkelen van deze gezonde spanning.

Interactie met de omgeving

Zowel zakelijk als privé verkeren we continu in een dynamische wisselwerking tussen de communicatie en het gedrag van onszelf met onze directe omgeving: interactie.

Interactie is in de visie van GradiorVisionFocus het meest essentiële aspect in het leven. Echter, in de dagelijkse praktijk krijgt de interactie zèlf relatief zeer weinig aandacht. GradiorVisionFocus vindt dit vreemd. Immers, u bent constant in interactie met uw omgeving:

 • u communiceert met vrienden, familie, collega's, etc. en zij communiceren met u;
 • u wordt geconfronteerd met allerlei uitgesproken en niet-uitgesproken verwachtingen, die samenhangen met de verschillende rollen die u in uw leven heeft;
 • er wordt continu een beroep gedaan op uw mentale en emotionele flexibiliteit.

De manier waarop en het effect waarmee we communiceren, hangt in belangrijke mate af van ons eigen gedrag en hoe we omgaan met dat van anderen. Wanneer we derhalve in staat zijn op een effectieve manier te doen, komt dit het wederzijdse begrip en daarmee ons welzijn en succes ten goede.

Ook organisaties bevinden zich in een ingewikkelde en dynamische omgeving waarin interactie een steeds dominantere plaats in neemt. Het doel en de essentie van interactie van mens en organisaties is (optimaal) in verbinding te blijven met deze omgeving. Op deze manier kan het meest worden geleerd en het geleerde worden overgedragen.

Een aspect van de diensten van GradiorVisionFocus is te faciliteren bij het (laten) verkrijgen van inzicht in dit proces om zodoende jezelf en je omgeving in beweging zetten.

Leren

Het vermogen in, met en van uw omgeving te leren, maakt in de ogen van GradiorVisionFocus het verschil voor het ervaren van succes richting de toekomst. GradiorVisionFocus ziet leren als een proces van het genereren, toepassen en delen van ervaringen op basis van voortdurend

 • Verbeteren
 • Veranderen en/of
 • Vernieuwen

Leiderschap

In de optiek van GradiorVisionFocus wordt de basis voor leiderschap wordt gevormd door (het ontwikkelen van) het vermogen voor:

Het wordt voor succesvol leiderschap steeds meer duidelijk dat 'zachte' eigenschappen als intuïtie, sociale vaardigheden en emotionele intelligentie keiharde realiteit zijn. Bij leiderschap in organisaties staan de medewerkers centraal als bron voor succes.

Echter, medewerkers zijn tegenwoordig goed opgeleid, mondiger, hebben steeds minder ontzag voor macht en willen hun werk graag zo inrichten dat ze er plezier aan beleven en bevrediging in vinden. Optimale interactie met de omgeving is derhalve cruciaal voor succes. Goed leiderschap erkent dit.

De leider van nu heeft vermogens en vaardigheden ontwikkeld waarmee hij in staat is te peilen wat er bij zijn medewerkers speelt. Tevens wordt het besef ontwikkeld dat van fouten geleerd wordt en dat wanneer mensen veel vrijheid gegeven wordt, risico's gelopen worden. Dit wordt geaccepteerd en personen worden aangesproken wanneer ze iets echt fout doen. Want leren staat daarbij voorop. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de privé omgeving.

Het meest belangrijk is daarom wellicht hoe u zelf omgaat met uw 'leren' en 'leiding' geeft aan aan uzelf in relatie tot uw omgeving: persoonlijk leiderschap.

Aikido

In Aikido ziet GradiorVisionFocus leren, interactie en leiderschap verenigd. Aikido, een Japanse krijgskunst gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid en harmonie. Ontstaan uit de oude tradities en vaardigheden van de Japanse samurai. In de geweldloze manier van oefenen worden soepelheid, dynamiek, flexibiliteit en innerlijke kracht gestimuleerd. Hierdoor ontstaat tussen beide aikidoka een eenheid van vloeiende interactie. Deze vloeiende interactie komt tot stand door een vorm van connectie die in het Japans omschreven wordt met de termen musubi en awase.

 • AI : ontmoeting, samenkomen, eenwording, harmonie, liefde.
 • KI : levenskracht, innerlijke energie, geest, - een essentieel onderdeel van de oosterse cultuur, welke men o.m. terugvindt in de filosofie, geneeskunde, kunst, fysieke training, religie, etc. De volledige betekenis ervan wordt pas duidelijk door eigen ervaring.
 • DO : tao, weg, pad, in de zin van levensweg, de natuurlijke weg.

De grondlegger Ueshiba Morihei O Sensei verdiepte zich zijn leven lang in de Japanse krijgskunsten, in Shinto en in filosofie. Voor hem betekende Budo (de weg van de krijgskunst) meer dan het leren van zelfverdedigings technieken. Hij beschouwde budo als een spirituele levenswijze, een weg naar vrede, innerlijk evenwicht en eenwording met de natuur. Aikido kan een leven lang boeien. De grondlegger Ueshiba Morihei, die op 86-jarige leeftijd nog steeds op indrukwekkende wijze les gaf, stelde:

"Aikido is wijds als de natuur; hoe verder men vordert op de weg, hoe meer men voor zich uit ziet.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

Food for thought:

info@gradior.nl+31 (0)6 54760731