Gradior VisionFocus - Boudewijn Krijger  

Ervaringen:


> Lees meer


Home

Gradior

Diensten

  Advies
  Coaching
  Intervisie
  Training
  Aanpak
  Werkkader
  Privacy
  Tarieven

Ervaringen

Weblog

Contact

 

 


Aanpak

De aanpak die GradiorVisionFocus bij ieder traject hanteert, bestaat uit vier fasen:

1. Intake: Verkennen, Concretiseren
2. Uitvoering
3. Evaluatie
4. Voortgang

Intake

Het intakegesprek is vrijblijvend en kostenloos. Tijdens de intake worden twee stappen gezet:

a. Verkennen
b. Concretiseren

Verkennen

Kennismaking cliënt en/of opdrachtgever met GradiorVisionFocus. Verkennen en formuleren van de specifieke behoefte, doelstelling en het beoogde traject. Gedachtenvorming over de mogelijke aanpak, alsmede aard en vorm van de uitvoering van het beoogde traject. Dit wordt 'vertaald' in een trajectvoorstel. Groen licht voor concretisering.

Concretiseren

Afstemmen op, en overeenstemming over de uitvoering en kosten van het traject. Op basis van de uitkomsten van de intake maakt GradiorVisionFocus een trajectopdracht met hierin het doel van het traject alsmede de periode, de frequentie en de kosten waaraan de cliënt(en) en/of opdrachtgever zich committeert.

Uitvoering

De uitvoering van ieder traject vindt plaats vanuit het werkkader en de trajectopdracht, op basis van:

  • commitment
  • openheid
  • eerlijkheid

Ieder traject heeft een vertrouwelijk karakter: Over de inhoud wordt alleen met toestemming van de cliënt(en) gerapporteerd aan derden. Aan het eind van een traject vindt evaluatie plaats.

Evaluatie

Aan het eind van een traject wordt een evaluatiegesprek gehouden in samenspraak met cliënt(en), leidinggevende en/of opdrachtgever. Tijdens dit gesprek wordt tevens een plan voor de komende periode opgesteld en vastgelegd. Ook wordt een afspraak gemaakt voor het voortgangsgesprek.

Voortgang

Veelal drie maanden na evaluatie van een traject worden de ervaringen van de cliënt(en) GradiorVisionFocus besproken tijdens een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook vooruitgekeken en het plan voor het komende jaar besproken.

terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

Food for thought:

info@gradior.nl+31 (0)6 54760731