Gradior VisionFocus - Boudewijn Krijger  

Ervaringen:


> Lees meer


Home

Gradior

Diensten

  Advies
  Coaching
  Intervisie
  Training
  Aanpak
  Werkkader
  Privacy
  Tarieven

Ervaringen

Weblog

Contact

 

 


Diensten - coaching

De aanleiding en het uitgangspunt voor alle coachingstrajecten is een concreet doel dat vooraf tijdens een intake wordt bepaald. Hierin worden tevens het beoogde resultaat en de aanpak besproken en gedefinieerd.

Coaching met gericht en zichtbaar resultaat betekent in de optiek van GradiorVisionFocus :

 • In de eerste plaats mede ontdekken, in de tweede plaats creatief meedenken en (pas) op de derde plaats kritische bedenkingen ter sprake brengen. Hiervoor is een open houding en interesse in iemands 'anderszijn' onontbeerlijk.
 • Vanuit eigen perspectief interviewen en uitdagen het zelfinzicht, -reflectie en daarmee ook het zelfvertrouwen te vergroten. De relatie is daarbij gelijkwaardig doch niet wederkerig; het gaat om datgene dat de ander bezighoudt.
 • Voortdurend vragen stellen teneinde de ander(en) tot bewustzijn te brengen en antwoorden te laten formuleren die men eigenlijk al lang in zich mee draagt. Men realiseert zich dat alleen veelal (nog) niet.
 • Vanuit het hart betrokken zijn, de ander(en) volstrekt in de waarde laten en ruimte bieden.
 • Waarnemen van verbaal en non-verbaal gedrag met een bepaalde rust, afstand en losheid en hierin alert zijn op patronen en overtuigingen. Zodoende worden, vanuit gezonde nieuwsgierigheid, originele en ontdekkende vragen gesteld.
 • Volhardend zijn in de rol van luisteraar, ontdekker en vragensteller en niet zozeer 'helpen'.

Dit vormt de basis voor het 'leren leren' waardoor concrete stappen bepaald en gemaakt worden op de route naar onafhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid.

De resultaten van coaching worden het best beschrijven door de ervaringen van cliënten uit recente coach trajecten. De coachtrajecten van GradiorVisionFocus laten zich in stijl kenmerken door de volgende punten:

 • Direct
 • Eerlijk
 • Integer
 • Kritisch
 • Persoonlijk
 • Resultaatgericht
 • Vertrouwelijk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

Food for thought:

info@gradior.nl+31 (0)6 54760731