Gradior VisionFocus - Boudewijn Krijger  

Ervaringen:


Home

Gradior

Diensten

Ervaringen

  Training
  Coaching

Nieuwsbrief

Contact

 

 

 


Ervaringen - coaching

De ervaringen zijn vermeld op volgorde van tijd: de meest recente het eerst. Indien u meer specifieke informatie wil, neemt u dan contact op met GradiorVisionFocus.

Richard Kunst, Manager Passagiers afhandeling KLM

Ik leerde Boudewijn kennen tijdens een gezamenlijke training van KLM managers.
De opmerking die bij me bleef hangen was: “Als ik je ga irriteren, dan weet ik dat ik goed zit, want dan raak ik iets bij je, dan kom ik dieper”…
En op de tweede dag irriteerde hij me inderdaad, maar tegelijkertijd besefte ik wat het met me deed. Ik maakte stappen, ik moest verder gaan dan ik ooit had gedaan.

Daarna heb ik de mogelijkheid gekregen om een persoonlijk coachings traject te volgen en ik mocht zelf mijn coach uitzoeken.

Tijdens de 7 sessies die ik met Boudewijn heb gedaan wist hij me steeds te prikkelen, uit te dagen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Ondanks dat we de sessies pas op het einde van de dag deden, kreeg ik er heel veel energie van. De opdrachten die ik van hem kreeg vroegen veel focus van me op de onderwerpen zoals situationeel leidinggeven en effectief leidinggeven. Door bijna dagelijks e mail contact voelde ik me echt gesteund en kon ik snel mijn ervaringen delen. Boudewijn zijn aanpak paste goed bij mij. Het heeft me in mijn functie als manager een enorme positieve stimulans gegeven.
Ik ben duidelijker in mijn aansturing en communicatie. Door mijn successen dichter bij mezelf te zoeken wordt ik minder snel teleurgesteld. Ik heb controle over mijn eigen energie en mijn eigen successen.
Mijn collega’s, mijn eigen leiding gevende en de mensen aan wie ik zelf  leiding geef, zien de verandering en zijn onder de indruk. Maar het mooiste vind ik dat ik het zelf merk, dat ik me goed voel bij hoe ik nu presteer. De bijdrage van Boudewijn is dat hij me op juist die elementen gewezen heeft die wel in me zaten, maar die ik onvoldoende gebruikte. Ik ben blij dat Boudewijn me irriteerde, want ik heb geen stappen gezet, nee, ik heb een sprong gemaakt.

Richard Kunst

Barbara Scheltus, internetspecialist en publicist

In mijn coachingstraject bij Boudewijn zag ik hoe ik wensen en ideeën te lang in mijn hoofd laat zitten. Hij leerde me om dingen in beweging te brengen; het gewoon in te plannen en dan te doen. Hij leerde me om heel concrete doelen te stellen en in actie te komen, en daarna eventueel acties bij te stellen om mijn doelen te bereiken. Dat gaf mij een hoop rust en succes!

Barbara Scheltus

Eduard Schwarz, Professional golfspeler

Sinds begin 2007 ben ik playing golfprofessional. Dit houdt in dat ik mijzelf volledig toeleg op het spelen van professionele (internationale) golfwedstrijden. Bij golf is het niet alleen een kwestie van het verbeteren van de techniek. Het mentale aspect is bij het spelen van golfwedstrijden minstens net zo belangrijk. Als golfprofessional is tevens een goede planning van zeer groot belang.

In de korte periode dat Boudewijn en ik nu samen aan de slag zijn, heeft hij mij laten inzien dat een doel, wat ik uiteindelijk wil bereiken, hetgeen is waar het allemaal mee begint. Binnen het uiteindelijke doel zijn verschillende subdoelstellingen geformuleerd die tot verschillende acties leiden. Hierdoor heb ik een duidelijker beeld gekregen wat er moet gebeuren om mijn uiteindelijke doel te behalen waardoor ik nu een duidelijke planning heb kunnen opstellen.

Het gevolg is dat ik mijzelf nu gemakkelijk aan de hand van deze planning kan evalueren. Door een focus aan te brengen op de acties die ik doe, kan ik dus ook bepalen of iets succes heeft of dat ik het moet aanpassen, corrigeren of bijsturen. Uiteindelijk hebben bovenstaande onderdelen ertoe geleid dat ik bewuster met mijn beroep bezig ben.

Het resultaat is dat ik nu gerichter train en doelbewuster ben. Tevens ben ik nu meer overtuigd dat ik mijn doel ga halen!

Eduard Schwarz

Jacqueline Pater, Meubelmaker en Reikimasseuse

Ik zat al een poos zonder werk en inmiddels had ik de overtuiging dat ik in mijn vak niet aan de bak kon komen. Na ongeveer honderd sollicitatiebrieven geloofde ik het niet meer. Deze impasse wilde ik doorbreken. Het traject begon met een mooie training. Een training om erachter te komen hoe dat werkt tussen de oren en - belangrijk - dat ìk bepaal hoe ik mijn leven interpreteer en dus hoe ik alles ervaar. Mooi begin. En nu nog waarmaken.

Het traject duurde ruim twee jaar. Mijn successen herkennen en erkennen, was een vast ritueel, waar ik regelmatig van kotste. Positief zijn, is voor mij, een kritisch mens, een moeilijk ding om op mijzelf toe te passen. Ik kan altijd wel fouten vinden in mijn prestaties. In het traject ben ik mij bewust geworden van het feit dat ik in actie moet komen als ik iets wil bereiken. De keus is aan mij. Ik weet nu ik dat kan en wil. Het is niet zozeer wàt ik doe, het is hoe ik het doe. Ik geloof in mijzelf en de mogelijkheid van het realiseren van mijn doelen. Hierdoor kom ik geloofwaardig over. Mijn enthousiasme en zelfvertrouwen werken als katalysator. Ik stel grotere doelen dan voorheen, wil actief open staan voor de mogelijkheden die op mijn pad komen en er actie op ondernemen. Het is een uitdaging die ìk aanga. Dit stimuleert mijn creativiteit en levensvreugd. Daarbij maakt het dat ik met plezier in mijn leven sta.

Nu - na afronding van het traject - ben ik bezig met de dingen die ik wilde bereiken. Gradior was er goed in de angsten benoemd te krijgen en daarmee terug te brengen naar proporties die te hanteren zijn. En altijd na een genomen hobbel de vraag: Was dat nou zo moeilijk? Moest ik daar nou zo bang voor zijn? Met de realisatie dat angst een factor is die er is, maar mij niet stopt om voor mijn doelen te gaan.

Jacqueline Pater

Alexandra Zonnenberg-Wessels, HR adviseur

Begin december 2006 ben ik met Boudewijn een coachingstraject gestart. Aanleiding was het feit dat mijn werkgever besloot haar activiteiten in het buitenland te consolideren. Ik heb besloten niet mee te gaan met als gevolg dat ik op zoek ging naar een nieuwe uitdaging in NL. Ik wilde de zoektocht naar en de keuze voor een nieuwe baan weloverwogen maken en besloot Boudewijn in te schakelen om mij daarbij te helpen.
 
Boudewijn heeft door zijn werkwijze en (soms) confronterende doorvragen, mij helpen helder te krijgen welke baan ik nu echt wil. Dit heeft mij behoed om te snel een baan te accepteren en lef te hebben echt te gaan voor wat ik wil. Gedurende het gehele traject (1e deel: doel bepalen, 2e deel: aan de slag met het doel) op de voor mij juiste manier ter zijde gestaan om mijn doel (een baan die ik echt wil per 1 april) te realiseren. Het doel is behaald, zij het met 2 maanden vertraging, hetgeen niet aan Boudewijn is te wijten, maar te danken is aan de geboorte van mijn zoon en het daaropvolgende zwangerschapsverlof. Daarmee was de timing perfect voor de start van een baan als all round HR adviseur bij KPN. Door de goed getimede feedback en vragen van Boudewijn heb ik met veel plezier mezelf kunnen zijn in gesprekken en daarmee een baan gekregen die perfect bij mij past. Ik ben sinds lange tijd weer trots op mezelf. Boudewijn, onwijs bedankt!

Alexandra Zonnenberg-Wessels

Wija Oortwijn, Consultant

Van eind oktober 2006 tot maart 2007 heb ik twee aaneensluitende coachtrajecten bij Boudewijn Krijger doorlopen. Ik klopte bij Boudewijn aan omdat het bedrijf waar ik werkte op korte termijn naar het buitenland zou worden verplaatst. Ik had besloten niet mee te gaan maar ik wist nog niet precies wat ik wilde gaan doen (een nieuwe baan, een sabbatical of een eigen bedrijf).

In de eerste fase van het coachtraject heb ik een persoonlijke visie op de nabije toekomst ontwikkeld en concrete doelen gedefinieerd. Het tweede traject betrof het daadwerkelijk realiseren van het gekozen doel (in mijn geval een nieuwe baan).

Mijn ontmoeting met Boudewijn Krijger als coach heb ik als zeer prettig ervaren. Het coachtraject was doelgericht waardoor ik telkens gestimuleerd werd bezig te zijn met hoe ik mijn toekomst vorm zou willen geven. Ik heb inzicht gekregen in dat niets moet (het zgn. ont-moeten) maar dat de focus ligt op datgene wat ik graag zou willen. Door Boudewijn's manier van doorvragen en reflectie heb ik nu duidelijker voor ogen wat mijn eigen wensen, competenties, waarden en kwaliteiten zijn.

Ook tijdens de tweede fase van het coachtraject (het vinden van een nieuwe baan) confronteerde Boudewijn mij met mezelf op een prettige, constructieve manier. Ik ben intensiever over mijn eigenschappen en kwaliteiten gaan nadenken en ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen houding. Op basis hiervan voerde ik sollicitatiegesprekken met meer zelfvertrouwen, waardoor ik beter kon aangeven wat ik graag zou willen. Ik heb leuke, spontane gesprekken gevoerd en uiteindelijk kon ik de baan kiezen die mij in termen van persoonlijke groei het meeste aansprak.

Concluderend: door Boudewijn ben ik persoonlijk gegroeid en daarvoor wil ik hem hartelijk danken!

Wija Oortwijn

Marten Vijn, projectmanager

"Vanuit visie...", de paar woorden die steeds terug komen. Voor mijn project samenwerken, creativiteit en samenzijn. Vanuit deze visie keer op keer terug komen van en ervan vertrekken. Een rostvast ijkpunt.

Als iets niet aan de visie voldoet, uit zich dat ommiddelijk. Gemopper, moeiheid en problemen. Angst om dingen op te lossen of om in actie te komen. Terug bij de visie levert mij dat kracht en focus op om verder te gaan. Ik zie dat als ik mensen mee wil krijgen ik ruimte voor hen moet maken en mijn visie met hen moet delen.

Door de coaching van Boudewijn kan ik verder kijken en zie ik hoe door te groeien, ik meer ruimte creëer voor mijzelf om "ons" ding te doen: Het Wireless Communtiy Camp. Met Boudewijn kijk ik over de rand van wat ik denk te kunnen. Ik zie dat de drempel lager is dan ik dacht en dat ik gewoon een volgende stap kan zetten.

Ik verwerf inzicht en Boudewijn vraagt me hoe ik dat praktisch ga doen. Gericht en gefocussed op de komende week en de komende uren. Practisch en actief.

Marten Vijn

Monique Collée, coach

Boudewijn en ik zijn collega's. Beiden begeleiden we mensen in het zich "verwerkelijken van zichzelf" zoals ik dat altijd noem. Weliswaar ieder op onze eigen manier en vanuit onze eigen visie. En juist vanwege het verschil heb ik Boudewijn gebeld. En dat bleek een schot in de roos! Mijn vraag aan Boudewijn was of ik mijn ideeën rondom het verder uitbouwen van mijn praktijk eens bij hem tegen het licht mocht houden. Op de voor Boudewijn kenmerkende manier reageerde hij met: "zullen we dan maar meteen nu ergens een kop koffie gaan drinken!!". Geen tijd om me nog een keer te bedenken, maar gewoon "niet lullen maar poetsen" dus!

Na mijn nog zeer in de grondverf staande ideeën aan Boudewijn te hebben voorgelegd maakte hij me erop attent dat ik nogal wat "nieten" had. Niet erg constructief wist ik nog uit te brengen. En vervolgens ging hij met me aan de slag... Zoekend naar waar de openingen zaten, me uitdagend om mijn comfortzone te verlaten. uitnodigend om wat me werkelijk bezielde te verwoorden.

En ineens kwam de stroom op gang en werden de "nieten" ingehaald door de "mogelijkheden". Wat een energie kwam er toen op gang!

En toen wist ik ook ineens waarom ik intuïtief Boudewijn had uitgekozen om mee te sparren. Hij weet als geen ander je te brengen bij je diepste verlangens.

Monique Collée

BT Global Services, eLearning Solutions, Joep C. de Jong, Directeur

In de periode van augustus tot december 2004 heeft GradiorVisionFocus voor de BT GS eLearning Solutions divisie een persoonlijk coachings traject uitgevoerd in het kader van een interne verschuiving. Dit traject is uitgevoerd door Boudewijn Krijger, die op een integere wijze en middels het scherp doorvragen naar de zaken die bij deze overgang een cruciale rol speelden er in geslaagd is om samen met ondergetekende relevante thema's te identificeren. Deze thema's in combinatie met een korte, bondige rapportage van de gesprekken maakten het mogelijk om te midden van de hectiek rond de genoemde overgang een helder zicht te houden op de zaken die speelden en een zodanige koers uit te stippelen dat de overgang van de divisie succesvol afgerond kon worden. De combinatie van scherp doorvragen - en het daardoor voortdurend spiegelen - met de persoonlijke integriteit van Boudewijn hebben dit traject niet alleen tot een redelijk uitdagend, maar vooral ook positief ervaren traject gemaakt.

Joep C. de Jong

NKI/Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Jakko Nieuwenhuijzen

"Een dweil in solliciteren". Zo omschreef ik mijn probleem bij de eerste kennismaking met Boudewijn.

Zijn aanpak hiervan was helder en gestructureerd. Boudewijn maakte duidelijk waaruit een goed sollicitatie gesprek bestaat, en veranderde mijn perceptie van een sollicitatiegesprek. Hij hielp bij het verduidelijken van problemen, en gaf middelen om daar mee aan de slag te gaan. Hij confronteerde mij met mezelf op een goed gedoseerde en vertrouwelijke manier. Zijn vragen en opmerkingen daagden uit om intensiever over mijn karaktertrekken en manier van communiceren na te denken. De sollicitatiegesprekken voerde ik met meer zelfvertrouwen dan voorheen, en met een helderder beeld van mijn sterke punten, zwakke punten, en motivatie.

"Succesvol gesolliciteerd" is een goede omschrijving van het resultaat van het doorlopen traject, maar dekt niet de hele lading. Boudewijn heeft een belangrijke aandeel gehad in een goede en met plezier doorlopen sollicitatie-procedure, maar het effect reikt verder. Een positief effect is ook op andere gebieden, bijvoorbeeld contacten op de werkvloer, vriendschappen en relatie, merkbaar. Naar aanleiding van mijn ervaringen kan ik hem van harte aanbevelen.

Jakko Nieuwenhuijzen

Gemeente Rotterdam, Guido Makor

In de periode van januari tot mei 2004 heb ik een coachingstraject gevolgd met Boudewijn Krijger. Boudewijn is iemand met wie je zonder bedenkingen een deel van je professionele leven kunt delen. De vertrouwelijke en vriendschappelijke sfeer die hij weet te creëren, komt ten goede aan de vooruitgang die de cliënt en hij voor ogen hebben.

Zijn visie is zeer persoonlijk. Dat hij klantgericht is en met je meedenkt, wil niet zeggen dat hij kritiekloos is; hij is in staat om kritiek om te zetten in positieve waarden en gaat bovendien zeer integer om met de informatie tijdens een traject.

Hij weet je aan het denken te zetten en je te laten realiseren waar je je bevindt in je professionele leven. Mij heeft hij daar bijzonder mee geholpen. Overigens zowel persoonlijk als zakelijk.

De naam GradiorVisionFocus drukt m.i. goed uit wat je kunt verwachten van een traject.

Guido Makor

Atlas voor Gemeenten, dr. Clemens van Woerkens

In het najaar van 2003 liep ik Boudewijn Krijger tegen het lijf. Ik was toen op zoek naar een coach en via een vriend kwam ik bij Boudewijn terecht.

Met betrekking tot mijn werk worstelde ik met een aantal problemen. Met Boudewijn ben ik toen een traject begonnen om daar aan te gaan werken. Tijdens dat traject heeft Boudewijn mij enorm geholpen om een goede grip te krijgen op de problemen waarmee ik worstelde. Wat het mij heeft opgeleverd is dat ik in mijn werk beter in staat ben om tot de gewenste resultaten te komen en wat voor mij heel belangrijk is dat ik beter in staat ben de hoeveelheid tijd die ik besteed aan werk te beheersen.

Ik kan iedereen die in zijn werk een en ander wil veranderen aanraden met behulp van een coach hiermee aan de slag te gaan. Op basis van mijn ervaringen kan ik Boudewijn als coach van harte aanbevelen.

Clemens van Woerkens

Stichting Connect International, Tom de Veer

Wat heb ik bereikt?

  • Voor mezelf heb ik heel duidelijk doelstellingen geformuleerd wat ik met mijn professionele leven wil bereiken, de twee lijnen die ik wil volgen en waarin ik een aantal concrete zaken wil realiseren.
  • Ik heb tevens geformuleerd wat ik in mijn privé leven belangrijk vind hoewel dit niet de focus was van de coaching sessies (op mijn eigen verzoek).
  • Binnen die professionele doelstellingen heb ik in redelijk detail geformuleerd voor de komende twaalf maanden wat ik ga doen om er vorm aan te geven. Een aantal van die activiteiten heb ik inmiddels inderdaad uitgevoerd. Tevens zijn er een aantal nieuwe activiteiten bijgekomen die binnen de doelstellingen passen.

Het voordeel is dat ik nu iedere keer als ik tegen mogelijkheden aanloop voor mezelf goed kan bepalen of ik ze wel of niet moet aanpakken, of ze wel of niet binnen mijn doelstellingen passen.

Wat heb ik geleerd?
Ik heb geleerd dat ik dingen meer met anderen samen moet doen om een beter resultaat te krijgen en voor dat resultaat ook een breder draagvlak te krijgen. Tevens is het leuker en leerzamer dingen samen met anderen te doen. Verder hebben de boeken die Boudewijn Krijger mij heeft aangereikt een grote betekenis gehad voor mijn besef over hoe je met mensen omgaat en om wil gaan, waarom je dat zo doet en wat het wederzijdse voordeel daarvan is.

Natuurlijk paste ik de meeste van die vaardigheden en principes al automatisch toe maar nu heb ik geleerd ze te herkennen en te benoemen wat het mogelijk maakt ze nog beter en gerichter toe te passen. Vooral de dieper liggende principes hebben me tot veel nadenken over mezelf en hoe ik functioneer gestimuleerd en ik voel me daardoor nu evenwichtiger, beter in balans met mezelf en met anderen die belangrijk voor mij zijn.

Wat doe ik anders dan voorheen?
Zoals ik al aangaf, een verandering van een IK verhaal naar een WIJ verhaal. Daarnaast beter nog dan voorheen focussen op activiteiten die echt goed binnen nu duidelijk geformuleerde doelstellingen passen en verder meer realistisch werken aan zaken die binnen mijn 'influence sphere' liggen en de dingen die daar vooralsnog buiten liggen niet te gek veel aandacht aan besteden tot het moment dat ze wel binnen mijn (hopelijk) uitbreidende influence sphere komen.

Wat zijn concreet de stappen die ik hebt gemaakt?
Afspraken met andere partijen over gezamenlijk te ondernemen activiteiten, waarvan er enkele inmiddels uitgevoerd zijn. Inputs in projectvoorstellen waarin ook activiteiten zitten die passen bij de doelstellingen die ik geformuleerd heb (aardig is dat door die samenwerking met anderen die doelstellingen ook gedeeld worden met anderen, soms bijgeschaaft en verder verbeterd worden).

Wat is de rol en toegevoegde waarde van Boudewijn Krijger hierin geweest?
Boudewijn heeft mij geholpen dingen die ik zelf wel wist en in me had beter te benoemen en structureren. Vooral door dieper te vragen werd ik gestimuleerd om net iets dieper te graven bij mezelf dan ik uit mezelf gedaan zou hebben en dat heeft net dat beetje extra opgelevert om de dingen goed op een rij te kunnen krijgen en voor jezelf een duidelijk beeld te creeren hoe het nu verder moet, beter nog, hoe ikzelf verder wil en kan. Boudewijn heeft me ook een aantal goede boeken gelevert die goed aansluiten bij wat ik nodig had en waar ik erg veel baat bij gehad heb. Verder reikt Boudewijn enige structuur en methodiek aan (hoewel beperkt, en dat is goed) die mij geholpen hebben om dingen te structureren.
Boudewijn stelt vragen die je stimuleren jezelf beter te bekijken en begrijpen, beter dan dat je dat zelf zou doen. Boudewijn laat zich niet verleiden om antwoorden te geven en geeft pas advies als je daar zelf om vraagt (een enkele keer vraagt Boudewijn of je advies wilt hebben op een bepaald punt en ook dat is prettig omdat het soms zo is dat je zelf niet in de gaten hebt dat je op dat moment advies kunt gebruiken en als het je dan gevraagd wordt dan besef je je dat wel opeens). Maar het belangrijkste is dat Boudewijn vertrouwen wekt en geeft waarbij je niet bang hoeft te zijn om jezelf bloot te geven, hetgeen absoluut bijdraagt aan je zelf ontdekkingsproces dat door Boudewijn gefaciliteerd wordt.

Het coachings traject dat ik doorlopen heb is niet zaligmakend. Het is niet het antwoord op al mijn vragen en problemen. Dat kan ook niet, want de verbeteringen in je eigen leven moeten door jezelf aangebracht worden. De coach kan wat speldeprikjes uitdelen op de juiste plekken die het ontdekkings- en verbeterings-proces bij jezelf kunnen stimuleren. Maar die speldeprikjes zijn natuurlijk niet genoeg om die prcoessen op te wekken. Met andere woorden: Je moet er zelf gemotiveerd voor zijn en ervoor open staan, dan heeft het nut. Dat is natuurlijk niet iets waar Boudewijn iets aan kan doen, zou ook niet goed zijn, want coaching heeft zover ik het zie juist die betekenis: Het helpt je maar ook weer niet teveel. Zo ben en blijf jezelf de drijvende kracht achter je eigen ontwikkeling en dat is goed. Bij deze wil ik Boudewijn bedanken voor een stuk goede begeleiding, aangepast op wat ik nodig had. De kracht en essentie van een coach is voor mij: Inschatten wat voor coaching iemand nodig heeft en dat dat dan ook goed en op de persoon toegesneden doet. Ik heb er zelf in ieder geval veel baat bij gehad en het als bijzonder goed en plezierig ervaren. Bedankt daarvoor!

Tom de Veer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

Food for thought:

info@gradior.nl+31 (0)6 54760731